Tuesday, November 10, 2009

Happy Birthdays!!

Zoramchhana 7, Nov
Lalruatfela 15, Nov
Khawlliani 20, Nov
Lalthankimi 20, Nov
Lalramchuana (R.C-a) 21, Nov
Lalhriattira 24, Nov
Lalhlunmawia 25, Nov
Landry Lalmuanawma 26, Nov
Daniel-a 26, Nov
Zomuansangi (Ms-i) 29, Nov

No comments: